Mimarlik

Şimdiki ve gelecek zamana uygun olabilecek tutuma sahip olabilecek bir mimari yapıyı formüle etmek için mimarinin yapı malzemesi ve şekil gelişimin temelinde tüm planlama ve düzenleme aşamasında şimdiki ve gelecek insan hayatının biçimine göre yapılması gerekir. Sorunun “nasıl yaşadık ve çalıstık?” degil “nasıl yaşayacağız ve nasıl çalısacağız?” Bunun cevabı, geleceğin kayıtsız şartsız beklentisi, burada ve yoldan yanlış yöne gidebilecek bir yol, ancak entelektüel canlılığı açısından tek yol.
.

Veya Hegel’in formülasyon gibi:’’…yanılma korkusu aslında yanılgının ta kendisidir.’’ Bügünün ve yarının uygun yapısal dil arayışında, ofisimiz sunulan geleneksel hizmetleri kırarak ve ‘’mühendisliğin’’ kapsamlı yorumunu değiştirerek özünde ‘’yapı’’ kavramını kullanılan eşya (tümünü taşıyan) olarak genişletip, tüm yapı parçaların düzenlemesinde yüksek kalite ve genişletilmiş malzeme çeşitlerinin kullanımı ve yapımına kadar karekterize etmiştir.

Özellikle hafif ve şeffaf yapılarda olan konstrüksiyonlar bir yandan mimari ve mühendisliğin örtüşen dili konuşması (bu işbirliğinin kalitesinin yüksek seviyede olmasını ve karşılıklı anlayış gerektirir), öte yandan mühendisin dokuma tekniği, biomik, Haute Couture veya uçak üretimi gibi çeşitli disiplinlerden bilgiye sahip olması gerekir ki mümkün olandan anlamlı olanı yaratabilmesi için. Werner Sobek tasarımları kalite, yapısal mantık, hafiflik ve şeffaflik üzerine geliştiriyor. Stüdyomuz sadece her bir parçanın tasarımına yetinmeyip, her parçaları ahenk içinde bir bütün haline getiriyor. Werner Sobek Dizayn için tasarım özlüğe indirgeme süreçlerini içerir ve formal, fiziksel ve teknik fizibilite sınırlarını araştırır. Minimalize edilmiş ve yüksek derecede karmaşik tasarımlar ve ikna edici resmi kalite bu yaklaşımın sonucudur.