Genelplanlama

Werner Sobek sadece kompleks yapıları ve cepheleri tasarlayıp ve planlamıyor. Genel planlama da hizmet kapsamımız arasında tasarım uzmanlığı ve yüksek sayıda planlama hizmetlerinin bir arada demetlenmesi fonksyonel, sürdürebilir ve estetik olan binaların gerçekleştirilmesini çokça kolaylaştırıyor. Projelerimizi ilk proje taslağın dan, müsaade alma ve yürütme planlamasına, kalite güvencesi altında inşaatdenetimine kadar takip ediyoruz. Genel planlama hizmetlerimiz obje planlaması dahil olmak üzer yapı mühendisliği planlaması ve cephe planlamalarını yanısıra yaşam deviri incelemesi, sürdürebilirlik danışmanlığı ve teknik yapı donanımları vb. hizmetleri kaplıyor.

Buradaki yaklaşımımız tek bir bina veya ilçe için her zaman bütünseldir. Ekonomik, ekolojik ve fonksiyonel özellikler aynı şekilde dikkate alınıyor. Yaşam döngüsünü düşüncelerimizin ayrımaz bir parçası. Biz düşüncelerimizde sadece tasarım ve planlama sürecini değil, ayrıca inşaat sürecini, işletmeyi ve sonraki bir dönüşüm veya yıkımı da göz önünde bulunduruyoruz. Disiplinler arası düşünmek bunun için tabii önemli bir önkoşuldur.

Werner Sobek´in genelplanlama´yi üzerine aldigi projeler:

– Ofis binalari
– Konut binalari
– Eğitim ve Ögretim binalari
– Müzeler
– Stadyumlar