Stuttgart

Werner Sobek Green Technologies, Werner Sobek şirket grubunun sürdürebilirlik ve bina teknoloji alanlarındaki yetkinliklerini bir araya getiriyor. Hizmet yelpazemiz sürdürebilirlik ve enerji konseptlerinin yanı sıra yapı fiziği danışmanlığı, teknik yapı donatımı planlaması (TGA), ekolojik bilanço hesaplaması, fizibilite çalışmaları ve ayrıca DGNB / BNB, BREEAM, LEED ve diğer sistemlere göre sertifikalandırmayı kapsar. Planlama ve danışmanlık hizmetlerimiz tek bireysel odalardan, bina komplekslerine hatta şehir bölgelerine kadar uzanıyor. Hizmet yelpazesi ofis, endüstri, ticaret, yaşam ve kültür gibi değişik kullanım kategorilerini kapsıyor.

Mikroiklim simülasyonu, geri dönüşüm ve atık konseptlerinin gelişimi ve ayrıca sürdürebilir şehir planlamadı gibi ek hizmetler portföyümüzü tamamlamaktadır. Araştırma iş birlikleri ve uzun yıllar süren ortaklıklar sayesinde, WSGT ulusal ve uluslararası sürdürülebilirlik uzmanları ve kurumları ile geniş bir ağaya bağlı. Özellikle Fraunhofer-Gesellschaft Yapı Fiziği Enstitüsü, Almanya-Mainz‘ daki Johannes Gutenberg Üniversitesi ve OHT Regeburg öne çıkanlardan. Almanya Berlin‘ deki F87 (Efficiency Houe Plus), Almanya Stuttgart’daki Aktivhaus B10 ve İsviçre Zürih’deki NEST kampüsü gibi araştırma projelerine katılım, şirket içi gelişim çalışmalarımızın bir parçası ve değerli bilgi birikimimizi sağlamlaştırmayı sağlıyor.

Düşüncelerimizin ve faaliyetlerimizin temelinde Werner Sobek tarafından geliştirilen Triple Zero konsepti var. Bu konsept sürdürülebilir bina ve şehir bölgelerinin beklentileri nasıl ideal bir şekilde karşıladığını açık bir şekilde tanımlıyor: Sürdürebilir kaynaklardan üretilen enerji’nin ortalama yıllık oranından daha fazla enerji tüketilmemesi (Zero Energy), ne binanın içerisinde, ne de arsanın üzerinde karbondioksit veya diğer zararlı maddelerin emisyon üretmesi (Zero Emission) ve kullanım sonrası malzeme dögüsüne tekrardan yerleştirmesi mümkün olm ası (Zero Waste). Bunun haricinde kullanıcıların iyiliği ve sağlığına büyük önem veriyoruz. Termal, akustik ve görsel konforun yanısıra doğal uyumluluk da bunların arasında.