Felsefemiz

Mevcut ve gelecek zamanlarımıza uygun bir tutum oluşturmayı amaçlayan bir mimari, önemlilik ve biçimi geleneksel formlara ve malzemelere başvurmakla biçimlendirilmemiş bir mimariye sahip olmakla birlikte, entegre planlamaya dayanan gelişimi ile olmalıdır – ve insan hayatının güncel ve gelecekteki biçimleri ile ilgili örgütsel süreçler bulur.

Soru “nasıl yaşıyor ve çalışıyorduk” değil, “nasıl yaşayacağız ve çalışacağız”. Bunun cevabı, geleceğin kayıtsız şartsız beklentisi, burada ve yoldan yanlış yöne gidebilecek bir yol, ancak entelektüel canlılığı açısından tek yol. Veya Hegel’in ifadesiyle: “… yanıltılacak hatanın zaten hatanın kendisidir.”